GABIONY


  • Vyjímečný vhled - gabiony jsou kombinací svařovaných sítí ( s povrchovou úpravou GALFAN ) a kamene. Kombinací moderny a přírodníh kamenů dává neuvěřitelné možnosti využití v architektuře ( oplocení, zídky, velké dálniční svahy, fasády, úpravy vodních  toků.......).
  • Jedinečné vlastnosti - gabionové koše svojí hmotností přenáší zemní tlaky a tím svah stabilizují. Pro spojování jednotlivých prvků gabionového koše slouží spirály nebo "C" svorky. Dlouhá životnost gabionů.

  • Rozměr - okatost sítí 100 x 100, 100 x 50 mm, velikost sítí je různá dle účelu použití .